ตรา, ต้นไม้, สี, เพลงมาร์ชมารีย์

ตราประจำโรงเรียน

ชื่อไฟล์: marie_logo.png  ชนิดของไฟล์: image/png ขนาด: 194 × 197 พิกเซล
ชื่อไฟล์: marie_logo.png
ชนิดของไฟล์: image/png
ขนาด: 194 × 197 พิกเซล

 

 
 

.

.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นอินทนิล (ตะแบก)

เป็นไม้ยืนต้น เป็นพรรณไม้ที่พบขึ้นทั่วไปตามที่ราบลุ่มและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำห้วย ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดงดิบทั่วทุกภาค ในเขตร้อน โดยเฉพาะในภาคอีสาน ให้ร่มเงา ออกดอกในฤดูร้อน มีดอกสีม่วงสดใสสวยงามเปรียบเสมือนสถาบัน “บ้านมารีย์” ที่ให้ความร่มเย็นและสร้างสรรค์คนให้เป็นผู้มีคุณค่าในสังคม ให้คุณธรรมของนักเรียนปรากฏเด่นเช่นดัง “ดอกอินทนิล”

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
ชื่อวงศ์ : Lythraceae
ชื่อสามัญ : Pride of India, Pyinma, Queen’s flower

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลม ลำต้น ตรง กิ่งใหญ่แตกออกตามลำต้น เปลือกหนาสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน เรียบหรือมีปุ่มปม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย ใบรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 11-26 เซนติเมตร ปลายใบเรียวและเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบหรือเบี้ยว แผ่นใบหนาเกลี้ยงเป็นมัน ดอกสีม่วงสด ม่วงปนชมพูหรือชมพู ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามปลายกิ่ง ช่อดอกออกเอียงๆ ยาว 40 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงด้านนอกมีขนสีน้ำตาล มีสัน 10-14 สัน ส่วนบนส่วนชองดอกตูม มีตุ่มกลมเล็กอยู่ตรงกลาง กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5 -7.5 เซนติเมตร

 

สีประจำโรงเรียน

” สีขาว – ฟ้า “

สีขาว หมายถึง สีแห่งความสดใส ร่มรื่น เบิกบาน สูงส่ง และร่มเย็น
สีฟ้า หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์จงรักภักดีตั้งหมั่นอยู่ในคุณธรรม พร้อมที่จะพัฒนาตนขึ้นสู่ความดีอย่างไม่หยุดยั้ง

         

มาร์ช มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

         คำร้อง-ทำนอง : ธีรพันธ์ ปุณขันธุ์ / ขับร้อง : ธีรพันธ์ – รำพัน ปุณขันธุ์

 **************************************

   *   โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

ภูมิใจอยู่ในสถาบัน

ใต้ธงฟ้า-ขาวเรามารีย์ผูกพัน

พัฒนาสร้างสรรค์เยาวชนไทย….

   **  คุณธรรม  นำปัญญา พัฒนาชีวิต

มุ่งสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจ เป้าหมาย

รัก-เมตตา-อภัย แบ่งปัน รับใช้ใจกาย

ลูกมารีย์หญิงชาย ก้าวสู่สากล

***  มารีย์อุปถัมภ์

ขอพรเลิศล้ำเก่ง-ดี-มีสุขทุกคน

แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

พวกเราทุกคน ซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง.

**************************************************