ครูดีศรีสังฆมณฑล

           วันที่ 25  สิงหาคม  2555  ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลขึ้น ภายใต้หัวข้อ  ” มหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 2  80 พรรษาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี” “โดยมีมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีบาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคคตร  ผู้อำนวยฝ่ายการศึกษาบาทหลวงสุข  ศรจันทร์  ผู้จัดการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  คณะสงฆ์  นักบวช  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครรราชสีมา  ให้การต้อนรับ มีพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ  ในช่วงเวลา10.00น มีการมอบโล่ครูดีศรีสังฆมณฑล  จำนวน  22  คน ซึ่งมีครูของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้รับ 3 ท่าน ได้แก่ ครูหทัยรัตน์ สำราญพิศ ครูณัฏฐ์นรแก้วศรีงาม และครูฐิติมา โวหาร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคคล
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

[nggallery id=32]

%d bloggers like this: