เปิดรับสมัครนักเรียน

 

เมนูหลัก >>

เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล(รับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป)  ถึง ม.3 สมัครได้ไม่มีวันหยุดราชการติดต่อสอบถามที่ โทร. 044 811864, 044 812668

พิเศษ ปีการศึกษานี้มีคอร์สโปรแกรมภาษาอังกฤษ ICEP (รับจำนวนจำกัด) กรุณาสอบถามด่วน

 

Tags:

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ฟื้นฟูชีวิตครูคาทอลิก

ฟื้นฟูชีวิตครูคาทอลิก

จากส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย...

 
ฉลองวันคริสต์มาส ๕๗

ฉลองวันคริสต์มาส ๕๗

วันคริสต์มาส ๒๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระลึกถึง...

 
ประกวดดาว ประดับห้อง ..Joy to the world

ประกวดดาว ประดับห้อง ..Joy to the world

วันที่ ๒๕ ของทุกปีประเพณีที่ถือว่าสำคัญสำหรับชาวคริสต์ คือประเพณีการฉลองวันคริสต์มาส...

 
พระกุมารเยี่ยมนักเรียนในห้องเรียน

พระกุมารเยี่ยมนักเรียนในห้องเรียน

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้เป็นเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า...

 
สายใยรักครอบครัวมารีย์ ๕๗

สายใยรักครอบครัวมารีย์ ๕๗

สถานศึกษาโดยทั่ว ๆ ไปให้ความสำคัญกับชุมชน  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน ...