เปิดรับสมัครนักเรียน

 

เมนูหลัก >>

เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล(รับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป)  ถึง ม.3 สมัครได้ไม่มีวันหยุดราชการติดต่อสอบถามที่ โทร. 044 811864, 044 812668

พิเศษ ปีการศึกษานี้มีคอร์สโปรแกรมภาษาอังกฤษ ICEP (รับจำนวนจำกัด) กรุณาสอบถามด่วน

 

Tags:

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
ไหว้ครู ๕๙

ไหว้ครู ๕๙

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง นับเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ...

 
ค่ายคุณธรรม ๕๙

ค่ายคุณธรรม ๕๙

ในปัจจุบันสังคมไทยนั้นต้องการคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม...

 
คณะครูอบรม STEM

คณะครูอบรม STEM

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังพัฒนาโครงการสะเต็มศึกษาหรือ...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๕๙

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๕๙

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ๕๙

ประชาธิปไตยในโรงเรียน ๕๙

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ฝึกให้รู้จักเคารพ...