อบรมเชิงปฏิบัติการ “NEW MEDIA REPORTER”

 

เมนูหลัก >>

สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “NEW MEDIA REPORTER”
ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
ได้ส่งคุณครูเข้าร่วมทั้งหมด ๔ ท่าน ครูอัจฉรา เพียรประโยชน์ ครูพินใจ คำแพง ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
ครูทนงศักดิ์ ลับสูงเนิน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียและการผลิต
รายการ เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคลากร
ผู้ที่รับผิดชอบ : ครูวนิดา ผริตะโกมล
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูชัยธวัช วรรณยิ่ง

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...