มอบปลอกแขนสำหรับประธานและสารวัตรนักเรียน

 

เมนูหลัก >>

สืบเนื่องจากในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๕๕ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน(เลือกตั้งประธาน) ผลปรากฎว่าทีม เบอร์ ๓ ได้รับความไว้วางใจจากบ้านมารีย์ โดยมีประธานนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คือ เด็กหญิงระพีภรณ์  ทรงจอหอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ โดยมีบาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ มอบปลอกแขนให้สำหรับประธาน และสารวัตรนักเรียนในครั้งนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : ครูรัชฎาพร  กระฉอดนอก
ถ่ายภาพ : ครูธวัชชัย วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วันที่ : วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๕๕

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...