พิธีแห่ศีลมหาสนิท ๒๕๕๙

 

เมนูหลัก >>

พิธีแห่ศีลมหาสนิท สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมี คุณพ่อสมเดช  พันธ์สมบัติ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ เป็นประธานในพิธีร่วมกับ คุณพ่อในเขตวัดชัยภูมิหลังจากพิธีมิสซาแล้ว จึงเริ่มพิธิแห่ศีลมหาสนิทโดยเริ่มแห่ศีลมหาสนิทไปยังพลับพลาแต่ละจุด โดยมีเด็กเด็กโปรยดอกไม้ตลอดทางเพื่อเป็นการเทอดเกียรติ แล้วจึงเคลื่อนขบวนแห่กลับมายังพระแท่นบนวัดเป็นจุดสุดท้ายหลังเสร็จพิธีแล้ว  และร่วมรับประทานอาหารว่างกับสัตบุรุษ  ซึ่งจัดไว้บริการสำหรับสัตบุรุษทุกท่าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ, ครูพินใจ  คำแพง, สภาวัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ และ สภาวัดในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Jesus_59

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...