นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

 

เมนูหลัก >>

จากนโยบายสังฆมณฑลนครราชสีมาที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมคณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จึงได้จัดให้มีการอบรม การเรียนการสอน เทคนิคต่างๆ ที่จะส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อมาปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน และในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ได้รับการ นิเทศจาก ซิสเตอร์เพตทร้า ลิขิตธรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ผู้รับผิดชอบ : ครูมลีทิพย์  อาจประจักษ์
ถ่ายภาพ : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Eng

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...