ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถม

 

เมนูหลัก >>

ด้วยในวันศุกร์ ที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางสพฐ. ได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขต ทั้ง ๓ เขต เพื่อหาตัวแทนแต่ละเขต เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในปีนี้ ทางจังหวัดชัยภูมิได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ขึ้น ซึ่งการคัดเลือตัวแทนในครั้งนี้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้ชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นตัวแทนเขต ๑ เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิต่อไป

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ/ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม 

 

.

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...