ฉลอง ๒๕ ปีชีวิตสงฆ์

 

เมนูหลัก >>

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ฝ่ายอภิบาล ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าโอกาสฉลองหิรัญสมโภช ๒๕ ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปาโลสมเดช  พันธ์สมบัติ พร้อม วันฉลองศาสนนาม คุณพ่อเปาโลประเวช เตชะพิทักษ์ธรรม และคุณพ่อเปโตรสมบัติ  ประทุมตรี หลังจากจบพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมพระสงฆ์ และคระครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมชมและเชียร ในช่้วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ห้องประชุมยอแซฟและระหว่างการรับประทานอาหาร มีการแสดงพนักงานโรงเรียน,คณะครูอนุบาล,ประถม,และมัธยม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายอภิบาล
ผู้รับผิดชอบ : ครูพินใจ  คำแพง
ถ่ายรูป : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง
รายงาน : ครูนงลักษณ์  ทิพย์แสนพรหม
วัน : วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

Celebrate

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...