งานสายใยรักครอบครัวมารีย์

 

เมนูหลัก >>

      เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถบนเวที อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทักษะและความสามารถ นกจากนั้นยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นกิจรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีที่บรรดา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าจะได้มีโอกาสมพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน จึงได้จัดงานราตรีสัมพันธ์ขึ้น
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการแสดง
๒. เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้มาพบปะ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้รับผิดชอบ : ครูัปัฎฐยา  อุดจอม
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

อบรมเชิงปฎิบัติการ”วิจัยในชั้นเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...

 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและการประเมิน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...