ครูดีศรีสังฆมณฑล

 

เมนูหลัก >>

           วันที่ 25  สิงหาคม  2555  ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลขึ้น ภายใต้หัวข้อ  ” มหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 2  80 พรรษาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี” “โดยมีมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีบาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคคตร  ผู้อำนวยฝ่ายการศึกษาบาทหลวงสุข  ศรจันทร์  ผู้จัดการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  คณะสงฆ์  นักบวช  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครรราชสีมา  ให้การต้อนรับ มีพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ  ในช่วงเวลา10.00น มีการมอบโล่ครูดีศรีสังฆมณฑล  จำนวน  22  คน ซึ่งมีครูของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้รับ 3 ท่าน ได้แก่ ครูหทัยรัตน์ สำราญพิศ ครูณัฏฐ์นรแก้วศรีงาม และครูฐิติมา โวหาร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคคล
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
กิจกรรมวันแม่อนุบาล

กิจกรรมวันแม่อนุบาล

วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ...

 
English Camp ป.๖

English Camp ป.๖

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
English Camp M.1-3

English Camp M.1-3

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น ...

 
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน...

 
วันภาษาไทย ๒๕๖๐

วันภาษาไทย ๒๕๖๐

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค...