ครูดีศรีสังฆมณฑล

 

เมนูหลัก >>

           วันที่ 25  สิงหาคม  2555  ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลขึ้น ภายใต้หัวข้อ  ” มหกรรมวันวิชาการสังฆมณฑลนครราชสีมา ครั้งที่ 2  80 พรรษาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี” “โดยมีมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีบาทหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคคตร  ผู้อำนวยฝ่ายการศึกษาบาทหลวงสุข  ศรจันทร์  ผู้จัดการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  คณะสงฆ์  นักบวช  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครรราชสีมา  ให้การต้อนรับ มีพิธีเปิดจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ  ในช่วงเวลา10.00น มีการมอบโล่ครูดีศรีสังฆมณฑล  จำนวน  22  คน ซึ่งมีครูของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิได้รับ 3 ท่าน ได้แก่ ครูหทัยรัตน์ สำราญพิศ ครูณัฏฐ์นรแก้วศรีงาม และครูฐิติมา โวหาร

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบุคคล
ถ่ายภาพ/รายงาน : ครูชัยธวัช  วรรณยิ่ง 

เรื่องเด่นวันนี้ >>

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

          วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติ...

 
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

“สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง...

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข...

 
มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิสซาเปิดปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนคาทอลิก อยู่ภายใต้กระบวนการดำเนินงานและดูแลของสังฆมณฑลนครราชสีมา...

 
นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

นักเรียนที่มีผลการเรียนร้อยละ ๙๐

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...

 
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

นำเสนอวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ครูผู้สอนต้องนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ...