146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

Slide_78

Onet60

Summer_60

Stu_60_

Regi

March60

PDS

OD1_59

Kid_3_59

AomMoney

ปัจฉิมป6

ปัจฉิมม.

  • PDSการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

    แผนพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ เสมือนเข็มทิศและแผนที่ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...