146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

T1_Final59

STEM_5

Science Camp_2

Science Camp_1

  • STEM_5ค่าย STEM ป.๕

    STEM  ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษ   ที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...