146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

May_59

New_Student

Bhuda_59

P6_59

M3_59

Kid_M3

DARE

  • Bhuda_59คุณธรรม นำสุข ณ วัดป่าแจ้ง

    ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สงบ นิ่ง  และมีสติ…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...