146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

 

 • กิจกรรมวันแม่อนุบาล

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ…

 • English Camp ป.๖

  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น …

 • English Camp M.1-3

  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น …

 • ค่ายคณิตศาสตร์ ป.๕

  ค่ายคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งของการศึกษาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมแรงกัน …

 • วันภาษาไทย ๒๕๖๐

  ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองมานานกว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช…

 • วันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

  วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐   เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา  ๓  เดือน …

 • ฉลองศาสนามคุณพ่อเปาโลสมเดช พันธ์สมบัติ ๒๕๖๐

  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ จัดพิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของบาทหลวงสมเดช  พันธ์สมบัติ  ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยคณะครู…

 • ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๐

  “สุนทรภู่” เป็นนักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ…

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ๒๕๖๐

  ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...