146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

Stu_60_

Jan_60_2

ONet60

ONetM360

Teacher_60_4

Teacher_60_5

Teacher_60_6

Teacher_60_2jpg

Teacher_60_1

Hero_60

  • Teacher_60_1๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ "วันครูแห่งชาติ"

    ครูเป็นบุคลากรสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์…

  • Hero_60งานฉลองอนุเสารีย์เจ้าพ่อพระยาแล ๒๕๖๐

    ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนท้องถิ่นเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...