ปรัชญา : คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต คติพจน์ : รักและรับใช้

 
   

เมนูหลัก >>

No0

P6

M3

Sport Day

R

S

  • Sport Dayกีฬาสีภายใน ๕๗

    ด้วยทางภาครัฐได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานราชการตลอดจนชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้รักสามัคคีของประชาชนในประเทศ โดยใช้กิจกรรมกีฬา…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...