146 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์,แฟกซ์ : 0-4481-1864 muc.ac.th@gmail.com

 
   

เมนูหลัก >>

August59_

Science_59

Momday_59

https://goo.gl/photos/LWZiNbWcbswU4MiC8

English_59_P6

English_59_M1-3

ThaiL_59

Art for Kids K3

Art for Kids K1

  • Science_59วันวิทยาศาสตร์ ๕๙

    วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน วิทยาศาสตร์สอนให้เรารู้จักคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล…

  • Momday_59วันแม่ ๕๙

    วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ…

อ่านต่อ >>

BBC News & School.Net

Loading...

แผนกประถม-มัธยมโร

กำลังโหลด...